Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

Zahájena druhá etapa stavebních prací na pražské dopravní tepně

Druhou etapou pokračují rekonstrukce vozovky a stavební práce v ulici 5. května, kterou společnost PROMINECON CZ realizuje ve Sdružení VIA se společnostmi EUROVIA CS, a.s. a Dálniční stavby Praha, a.s.
Předmětem této etapy je i pokládka speciální asfaltové směsi s nízkou hlučností, která je přímo určena pro rekonstrukce komunikací, jež protínají obytnou zástavbu, a to v ulici 5. května od ulice Hvězdova
na Pankráci po křížení s Jižní spojkou. Vedle vyfrézování a položení nového povrchu jsou prováděny opravy mostních dilatací na mostních konstrukcích. Práce začaly v závěru července a budou probíhat do srpna tohoto roku.

                    9.8 9.8.2