Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

Letenský tunel opět průjezdný

Společnost PROMINECON CZ dne 31. 07. 2012 dokončila rekonstrukci jižního portálu Letenského tunelu.
V rámci rekonstrukce byly provedeny injektáže trhlin a polyuretanovou pryskyřicí, reprofilace degradovaného železobetonového ostění, těsnící injektáže, sanace výztuže a ostění a v příportálové části ostění byly provedeny nové obklady.  
Tunel je nyní průjezdný pouze ve směru do centra a zcela průjezdný bude po dokončení rekonstrukce Letenského náměstí.