Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

stavyroba

 

PROMINECON CZ a.s. má v současnosti dva samostatné úseky, které se specializují na různá odvětví inženýrského stavitelství – podzemní stavby, pozemní stavby a dopravní stavby.
 
 
Díky tomu může nabídnout služby široké paletě zákazníků a zapojit se do rozsáhlých projektů, které kombinují různé typy staveb.